TÉARMAÍ SEIRBHÍSE

LÉIGH GO CÚRAMACH LE DO THOIL SULA nÚSÁIDEANN TÚ WWW.FOLLAIN.IE (an “Suíomh Gréasáin”)

Is éard atá sna Téarmaí Seirbhíse ná comhaontú dlíthiúil idir tú féin agus Folláin Teoranta (i mbun trádála mar Folláin), a cuideachta teoranta, agus tá a áit oibriúcháin ghnó suite ag Folláin Teo, Baile Mhic Íre, Maighchromtha, Co. Chorcaí, P12 H635, An Oifig um Chlárú Cuideachtaí uimhir 173476.  

Sna Téarmaí Seirbhíse seo, tugtar breac-chuntas ar na coinníollacha faoina n-úsáideann tú an Suíomh Gréasáin.  Trí úsáid a bhaint as an Suíomh Gréasáin, trí shonraí a uaslódáil agus/nó sonraí a íoslódáil, chomh maith le haon úsáid leanúnach agus ina dhiaidh sin den Suíomh Gréasáin, toilíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse seo.  Mura n-aontaíonn tú leis na Téarmaí Seirbhíse seo go léir, ná húsáid an Suíomh Gréasáin ná aon cheann de na seirbhísí ar an Suíomh Gréasáin.  Trí úsáid leanúnach a bhaint as an Suíomh Gréasáin dearbhaíonn tú gur léigh tú agus go dtuigeann tú na Téarmaí Seirbhíse seo, agus gur ghlac tú leo.  TRÍ THIC A CHUR SA BHOSCA NUAIR A CHEANNAÍONN TÚ AON RUD AR AN SUÍOMH GRÉASÁIN DEARBHAÍONN TÚ GUR LÉIGH TÚ AGUS GO DTUIGEANN TÚ NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO, AGUS GUR GHLAC TÚ LEO, GO DTOILÍONN TÚ FREISIN DO SHÍNITHE LEICTREONACHA A ÚSÁID AGUS GO N-ADMHAÍONN TÚ GUR SÍNIÚ LEICTREONACH É DO THIC A CHUR SA BHOSCA, RUD ATÁ LEORDHÓTHANACH CHUN GO GCEANGLÓFAR TÚ LEIS NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO.  

Athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse: Féadfaimid aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar an Suíomh Gréasáin a phostáil.  Trí d’úsáid leanúnach nó rochtain leanúnach ar an Suíomh gréasáin tar éis aon athruithe a bheith postáilte agus glacann tú leis na hathruithe sin.  

 1. TÁIRGÍ AGUS PRAGHASÁIL
  1. Taispeántais Táirgí: Rinneamar gach iarracht dathanna, sonraíochtaí agus toisí earraí a thaispeáint ar an Suíomh Gréasáin chomh cruinn agus is féidir.  Ní féidir linn a ráthú go léireoidh go beacht ar taispeáint do mhonatóra dath an earra a sheolfar chugat. Comhlíonfaidh na táirgí ár n-oibleagáidí faoi dhlí na dtomhaltóirí a gcuid tuairiscí a chomhlíonadh.  
  2. Faoi réir Athraithe: Tá oideas táirge agus praghsáil táirgí faoi réir a athraithe ag am ar bith gan fógra.  
  3. Táillí Praghsála, Airgeadra, agus Idirbhirt Eachtraigh: Tá na praghsanna go léir a luaitear ar an Suíomh Gréasáin in Euro.   Próiseálann an Suíomh Gréasáin gach idirbheart in Euro trínár soláthraí íocaíochta tríú páirtí, a atreorófar chugat le haghaidh íocaíochta agus de réir alt 12.1 beidh tú faoi cheangal ag a dtéarmaí agus coinníollacha.  Ag brath ar shuíomh agus ar sholáthraí do chárta féadfaidh eisitheoirí cárta táille breise a ghearradh mar tháille idirbhirt eachtraigh – is é eisitheoir do chárta a chuireann an muirear seo i bhfeidhm agus ní Folláin.
  4. Earráidí Praghsála: Ar an drochsheans go dtaispeánfar praghas mícheart ar an Suíomh Gréasáin, forchoimeádann Folláin an ceart staonadh ón ordú a chomhlíonadh ar an bpraghas sin.  Tabharfar fógra duit trí ríomhphost ina gcuirfear ar an eolas tú faoin bpraghas ceart agus tabharfar an rogha duit dul ar aghaidh leis an ordú ceartaithe nó nuashonraithe. Forchoimeádann Folláin an ceart ordú a chealú roimh an seoladh, gan chúis, cuirfear ar an eolas tú faoi aon eachtra den sórt sin agus tabharfar deis duit athordú a dhéanamh nó tabharfar d’airgead ar ais duit.
 2. EARRAÍ AR AIS
  1. Earraí atá incháilithe le haghaidh aisíocaíochta nó athsholáthair: 
   1. Earra(í) a ndearnadh damáiste dóibh faoi bhealach: Is féidir aon éilimh ar bhriseadh a dhéanamh ar an teileafón [X] nó tríd an bhfoirm Fhiosrúcháin Ordaithe ar an Suíomh Gréasáin a luaithe is féidir tar éis an tseachadta.  Tabharfaidh Folláin aire d’earraí inbhriste a phacáil go cúramach ach má dhéantar damáiste dóibh faoi bhealach, déanfaidh an chuideachta an t-earra briste a athsholáthar nó a aisíoc.
   2. Earra(í) lochtach / millte: Tá sé de cheart agat am earra lochtach a thabhairt ar ais laistigh de thréimhse réasúnta.  Má fuair tú earra lochtach/millte déan teagmháil linn tríd an bhfoirm Iarratas Ordaithe ar an Suíomh Gréasáin.
   3. Earra(í) mícheart(a): Má fhaigheann tú mír mhícheart déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir tríd an bhfoirm Fhiosrúcháin Ordaithe ar an Suíomh Gréasáin.
  2. Aisíocaíocht / Athsholáthar: Aisíocfar leat as earraí damáistithe, lochtacha nó míchearta nó seolfar ceann eile chugat.  Déan do chuid earraí a athphacáistiú go cúramach sa bhosca agus greamaigh an greamán fillte a chuirtear ar fáil le d’ordú ar an taobh amuigh den bhosca.  Déanfar do sheoladh ar ais a sceidealú go huathoibríoch nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn faoin earra a sheolfaidh tú ar ais. Nuair a gheobhaimid d’earra, déanfaimid d’aisíocaíocht a phróiseáil.
  3. Tréimhse Shuaimhnithe: ~ Luaitear i nDlí na dTomhaltóirí in Éirinn go bhfuil tú i dteideal tréimhse shuaimhnithe de 14 lá ón uair a gheobhaidh tú d’ordú.  Le linn na tréimhse ama seo, féadfaidh tú roghnú an earra a chur ar ais chugainn le haghaidh aisíocaíochta. Ní mór don earra a bheith i riocht nua, gan a bheith oscailte, séalaithe agus ina phacáistiú bunaidh más mian leat é a chur ar ais chugainn sa chás seo. Íocfaidh tú costas na seolta chun an t-earra a chur ar ais chugainn agus ní mór duit cruthúnas seolta a sholáthar dúinn trí ríomhphost.  Chomh luath agus a gheobhaimid cruthúnas go bhfuil an t-earra seolta chugainn, déanfaimid d’aisíocaíocht a phróiseáil.  Ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn tríd an bhfoirm Fhiosrúcháin Ordaithe ar an Suíomh Gréasáin má roghnaíonn tú aon earra a chur ar ais chugainn.
  4. Seoladh Fillte: Ba chóir gach earra fillte a sheoladh chuig:

Folláin Teo.

Baile Mhic Íre,

Maighchromtha,

Co. Chorcaí

P12 H635

 1. CEALÚ
  1. Cealú ag Folláin
   1. Forchoimeádann Folláin an ceart aon ordú a chuirtear ar an Suíomh Gréasáin a chealú sula seoltar é.  Má cheallaímid d’ordú,  gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán ar aon mhéid a d’íoc tú i leith an ordaithe sin nó tabharfar deis duit athordú a dhéanamh.
  2. Cealú ag an gCustaiméir
   1. Roimh an Seoladh: Féadfaidh tú ordú a chealú suas le 24 uair an chloig roimh an dáta seachadta a chuirfear in iúl duit i d’ordú. Féadfar go mbeidh d’ordú réidh lena seoladh i dtréimhse ama níos giorra ná 24 uair an chloig, ag brath ar ár n-infhaighteacht. Má fhaighimid fógra faoi do chealú sula seoltar é, b’fhéidir go mbeadh sé ró-dhéanach an seachadadh a chealú. Chun d’ordú a chealú má tá d’earra seolta cheana féin, déan teagmháil linn tríd an bhfoirm Iarratas ar Ordú ar an Suíomh Gréasáin.  Fágfar as an áireamh san aisíocaíocht, an muirear seachadta bunaidh agus an táille um fhilleadh ar an seoltóir a ghearrfaidh an tseirbhís seachadta
   2. Iar-sheachadadh: Tá tú i dteideal tréimhse shuaimhnithe de 14 lá ag tosú an lá tar éis an lae a gheobhaidh tú an earra (féach le do thoil 2.3os cionn).
 2. ORDÚ AGUS SEACHADADH
  1. Ordú Curtha: Seoltar ríomhphost dearbhaithe chuig an seoladh ríomhphoist a chuirtear ar fáil dúinn ina ndeimhnítear d’ordú nuair a chuirtear ar an suíomh gréasáin é.  
  2. Ordú Seolta: Nuair a sheoltar d’earra gheobhaidh tú fógra ríomhphoist chun a chur in iúl duit go bhfuil an t-ordú seolta agus tabharfar uimhir rianaithe duit. 
  3. Réigiúin: Seolaimid ó Éirinn ar fud oileán na hÉireann, chuig an AE, an Ríocht Aontaithe, Críoch Lochlann, Oirthear na hEorpa, agus SAM.
   1. Orduithe a sheoltar lasmuigh den AE: Ní bheidh Folláin freagrach más mian le húdaráis chustaim áitiúla aon earra a choigistiú nó moill a chur ar aon seachadadh.  Cuirtear gach am seachadta ar fáil ar feitheamh iniúchta custaim agus ní bheidh Folláin freagrach as aon mhoill a thiocfaidh dá bharr.
  4. Modh: Is trí UPS a dhéantar an seoladh agus an seachadadh, ach féadfar é seo a athrú de réir mar is rogha linn ó am go ham.
  5. Rátaí Seachadta:
   1. Is rátaí caighdeánacha iad na rátaí seachadta don dlínse a roghnaigh tú le haghaidh seachadta agus ríomhfar iad le linn na seiceála sula n-íocfar iad.  Féadfaidh costais a bheith éagsúil freisin bunaithe ar líon na mboscaí bronntanais a ordaítear.
   2. Tá rátaí seachadta faoi réir athraithe.
 3. CÓID PHROMÓISIN
  1. Ceann amháin in aghaidh na húsáide: Is úsáid amháin in aghaidh an chustaiméara in aghaidh an idirbhirt iad cóid phromóisin mura sonraítear a mhalairt.  
  2. Earraí Sladmhargaidh: Níl cóid phromóisin bhailí le húsáid ar earraí ar phraghas laghdaithe.
  3. Seachadadh saor in aisce: Tá cóid seachadta saor in aisce le húsáid i bPoblacht na hÉireann amháin.
 4. DEARBHÁIN BHRONNTANAIS: 
  1. Dearbháin Bhronntanais: Tá gach dearbhán bailí ar feadh 5 bliana ó dháta a eisiúna.
 5. AOIS AGUS FREAGRACHT 
  1. Aois: Ní mór d’aon duine a bhaineann úsáid as an Suíomh Gréasáin a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad.
  2. Toiliú Tuismitheora: Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, teastaíonn toiliú tuismitheora uait chun an Suíomh Gréasáin a úsáid
 6. RÁITEAS COVID: 
  1. Moill de bharr COVID: Déanaimid ár ndícheall ár gcuid táirgí a sheoladh chugat de réir ár meastachán seolta mar a chuirtear ar fáil duit agus tú ag cur d’ordú.  Ach uaireanta bhí moilleanna dosheachanta seachadta againn mar gheall ar an bpaindéim COVID-19.  Táimid buíoch as do chuid foighne ag an am deacair seo agus bí cinnte go bhfuilimid ag obair go crua chun faisnéis chruinn seachadta a sholáthar dár gcustaiméirí agus chun ár gcuid táirgí a sheoladh amach chomh tapa agus is féidir.
 7. MAOIN INTLEACHTÚIL
  1. Cóipcheart agus Trádmharc: Is le Folláin an Suíomh Gréasáin agus is é a oibríonn é chomh maith.  Tá gach ábhar ar an Suíomh Gréasáin faoi chosaint ag cóipcheart agus is le Folláin é.  Cuirtear an t-ábhar seo ar fáil le haghaidh d’úsáide pearsanta, neamhthráchtála amháin.  Déantar Folláin a thrádmharcáil in Éirinn agus tá úsáid an marc cosanta faoi dhlí infheidhme na hÉireann agus idirnáisiúnta.  
 8. BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS
  1. Beartas Príobháideachais: Féach ar ár mBeartas Príobháideachais le do thoil chun sonraí a fháil faoin gcaoi a mbailímid agus a gcoinnímid do chuid sonraí pearsanta.
 9. COSTAIS INFHEIDHME: 
  1. Táillí agus Muirir Theagmhasacha: Trí úsáid a bhaint as an Suíomh Gréasáin tuigeann tú go bhfuil tú freagrach ó thaobh airgeadais de as na costais is infheidhme (más ann dóibh) a eascraíonn as d’úsáid. Aontaíonn tú agus tuigeann tú go bhféadfadh muirir úsáide teagmhasacha áirithe a bheith i gceist le húsáid an tSuímh Gréasáin le linn úsáid an tSuímh Gréasáin. Féadfaidh d’oibreoir líonra soghluaiste nó do sholáthraí seirbhíse idirlín na muirir theagmhasacha seo a thobhach, i measc nithe eile. Moltar duit dul i gcomhairle le do shonraí soghluaiste nó le plean sonraí idirlín chun na muirir theagmhasacha a d’fhéadfadh a ghearradh ort mar thoradh ar an Suíomh Gréasáin seo a úsáid a shainaithint. Sa chás go bhfuil tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, is ar do thuismitheoir nó ar do chaomhnóir atá an fhreagracht sin. Ba cheart duit cead an tuismitheora nó an chaomhnóra sin a lorg roimh ré maidir leis na muirir theagmhasacha is infheidhme.
 10. SUÍOMHANNA TRÍÚ PHÁIRTÍ
  1. Naisc: Maidir le naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí ar Ábhar ar an Suíomh, níl an Suíomh freagrach as aon ghnéithe, ábhar, fógraíocht, táirgí nó ábhair eile ar Láithreáin nó feidhmchláir Tríú Páirtí. Má shocraíonn tú rochtain a fháil ar Shuíomhanna Tríú Páirtí, déanann tú é sin ar do phriacal féin agus aontaíonn tú go bhfuil d’úsáid ar aon Shuíomh Tríú Páirtí ar bhonn “mar a dhéantar” gan aon bharánta, agus tá d’úsáid ar aon Suíomh Tríú Páirtí faoi réir na téarmaí agus coinníollacha atá iontu. Sna Suíomhanna Sonracha Tríú Páirtí a mbímid ag obair leo faoi láthair, tá Strype le haghaidh íocaíochtaí agus Woocommerce mar ár gcúl-deireadh ríomhthráchtála.
 11. BARÁNTAS & SÉANADH
  1. Cuirtear gach faisnéis agus ábhar ar an Suíomh Gréasáin ar fáil “mar atá” nó “mar atá ar fáil”.  Ní thugann Folláin barántas, agus séanann sé go sainráite, go bhfuil an fhaisnéis atá ar an Suíomh Gréasáin agus an t-ábhar a chuirtear ar fáil ar an Suíomh Gréasáin cothrom le dáta agus iomlán. 
 12. TEORAINN DLITEANAIS
  1. Tús Áite: Tá an Rannán seo i réim thar gach foráil eile de na Téarmaí Seirbhíse seo agus leagtar amach ann dliteanas iomlán Folláin maidir le:  
   1. feidhmíocht, neamhfheidhmíocht, feidhmíocht airbheartaithe nó moill i bhfeidhmíocht ag Folláin ar a oibleagáidí faoi na Téarmaí Seirbhíse seo; agus 
   2. a mhalairt i ndáil leis an gComhaontú seo nó maidir leis na Téarmaí Seirbhíse seo a dhéanamh nó a chomhlíonadh.  
  2. Caillteanais nach n-eisiatar: Ní dhéanfaidh aon ní sna Téarmaí Seirbhíse seo dliteanas Folláin a eisiamh ná a theorannú go sonrach;
   1. faoi thort caimiléireachta;
   2. i leith báis nó díobhála pearsanta de bharr aon sárú dualgais;
   3. aon sárú ar oibleagáid atá intuigthe leis an Sale of Goods Act 1893 agus / nó leis an Acht um Dhíol Earraí agus  Soláthar Seirbhísí 1980 (más ann); nó
   4. aon dliteanas eile sa mhéid nach féidir é a eisiamh ná a theorannú faoin dlí is infheidhme.
  3. Níl aon Téarmaí Intuigthe: Tá téarmaí na dTéarmaí seirbhíse seo in ionad na gcoinníollacha, na mbarántas agus na dtéarmaí eile go léir a bhaineann le soláthar nó soláthar airbheartaithe aon seirbhísí, nó mainneachtain iad a sholáthar nó moill a sholáthar, (ach amháin iad siúd a thagann faoin Sale of Goods Act 1893 agus / nó an tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980 (más ann) a d’fhéadfadh éifeacht a bheith aige idir an Clásal seo idir Folláin agus tú féin nó a bheadh intuigthe nó ionchorpraithe sna Téarmaí Seirbhíse seo nó in aon chonradh comhthaobhachta, cibé acu le reacht, dlí coiteann, nó le slí eile (lena n-áirítear na coinníollacha intuigthe, barántais nó téarmaí eile maidir le cáilíocht shásúil, oiriúnacht chun críche nó maidir le scil agus cúram réasúnach a úsáid), a eisiatar leis seo go léir iad.  
  4. Dliteanas NeamhChonarthach: Faoi réir 14.2, ní ghlacann Folláin le agus eisíonn sé gach dliteanas as sárú aon oibleagáide nó dualgais cúram réasúnach a ghlacadh nó scil réasúnach a fheidhmiú seachas aon oibleagáid nó dualgas den sórt sin a eascraíonn faoi na Téarmaí Seirbhíse seo.
  5. Caillteanas Indíreach: Faoi réir 14.2, ní bheidh Folláin faoi dhliteanas i gconradh, i dtort nó ar bhealach ar bith as aon cheann de na caillteanais nó an damáiste seo a leanas, (cibé acu an raibh nó nach raibh damáiste den sórt sin intuartha, nó cibé an rabhthas ar eolas faoi nó eile):  
   1. ioncam, brabúis iarbhír nó réamh-mheasta, conarthaí, úsáid airgid, coigilteas réamh-mheasta, gnó, deis, dea-thoil, dea-cháil, damáiste nó éilliú sonraí; nó 
   2. aon chaillteanas indíreach nó iarmhartach ar bith ba chúis leis (lena n-áirítear, chun amhras a sheachaint, cibé an bhfuil an caillteanas nó an damáiste sin de chineál a shonraítear in 14.5.1).
  6. Sárú de Bharánta: Chun amhras a sheachaint, ní bheidh aon dliteanas ar Folláin sárú baránta a leigheas má tharlaíonn an sárú sin mar thoradh ar aon cheann de na cúinsí seo a leanas: 
   1. aon úsáid a bhainfidh tú as an Suíomh Gréasáin seachas de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo nó úsáid an tSuímh Gréasáin chun críche nár dearadh é; 
   2. aon atáirgeadh sealadach nó buan ar aon bhealach agus in aon fhoirm, go hiomlán nó go páirteach, den Suíomh Gréasáin; 
   3. aon tionól droim ar ais, tiomsú droim ar ais, innealtóireacht droim ar ais nó oiriúnú ar an Suíomh Gréasáin iomlán nó cuid de; 
   4. aon athrú, modhnú, coigeartú, aistriúchán, oiriúnú nó feabhsú a dhéanann tú ar an Suíomh Gréasáin nó aon teaglaim, nasc, oibriú nó úsáid a bhaineann leis an Suíomh Gréasáin le haon trealamh, bogearraí nó doiciméadacht eile; 
   5. aon scaipeadh, díol, fruiliú, tairiscint léasa nó nochtadh chun an Suíomh Gréasáin nó an t-ábhar ann a dhíol nó a dháileadh; 
   6. aon earra de chrua-earraí nó bogearraí tríú páirtí;
   7. aon sárú a rinne tú ar do chuid oibleagáidí faoin gComhaontú seo nó ar Chearta Maoine Intleachtúla Folláin; nó 
   8. aon ghníomh, neamhghníomh, faillí, calaois nó mainneachtain a dhéanann tú.
 13. ÚSÁIDÍ TOIRMISCTHE
  1. Toirmiscthe: Tá cosc ort an láithreán nó a ábhar a úsáid ar aon cheann de na bealaí seo a leanas:
   1. chun aon chríche neamhdhleathaí;
   2. daoine eile a lorg chun aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu;
   3. aon rialacháin nó dlíthe áitiúla nó idirnáisiúnta a shárú;
   4. ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú;
   5. faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a chur isteach;
   6. faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú;
   7. turscar, fioscaireacht, atreorú mailíseach, siocair, ransú, nó camchóipeáil; nó
   8. cur isteach ar ghnéithe slándála an Láithreáin Ghréasáin seo nó eile nó an tIdirlíon nó iad a shárú.
  2. Foirceannadh: Coimeádaimid an ceart chun d’úsáid den Láithreán Gréasáin seo a fhoirceannadh nó chun ár gcuid táirgí a cheannach chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.
 14. FÓGRAÍ: 
  1. Cumarsáid Ghinearálta: Aontaíonn tú go bhféadfaidh Folláin cumarsáid a dhéanamh leat trí r-phost, soghluaiste agus teileafón faoi orduithe a chuir tú tríd an Suíomh Gréasáin agus tairiscintí agus promóisin amach anseo atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin. Déan athbhreithniú ar do chuid socruithe le do thoil chun rialú a dhéanamh ar na cineálacha teachtaireachtaí a fhaigheann tú uainn. Chun díliostáil ó aon chumarsáid a scaipimid chugat, cliceáil le do thoil ar an meicníocht díliostála ag bun na cumarsáide. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach mbeidh aon dliteanas orainn a bhaineann le do mhainneachtain déanamh amhlaidh nó a eascróidh as teagmháil chruinn nó faisnéis eile a choinneáil, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, do mhainneachtain faisnéis chriticiúil a fháil faoin Suíomh Gréasáin.
 15. LEASUITHE AR NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE: 
  1. Leasuithe: Forchoimeádann Folláin an ceart, de réir mar is rogha linn féin, aon cheann de na Téarmaí Seirbhíse seo a leasú, a chur leis nó a scriosadh. Cuirfidh Folláin fógraí faoi aon athruithe den sórt sin ar an gCeadúnas seo ar an Suíomh Gréasáin, soláthróidh sé nasc leis an leagan athbhreithnithe de na Téarmaí Seirbhíse seo, agus féadfaidh sé cibé fógra eile a sholáthar a fhéadfaidh Folláin a roghnú dá lánrogha féin. Más rud é go bhfuil aon athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse seo sa todhchaí do-ghlactha duit nó má chuireann tú faoi deara nach gcomhlíonfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse seo a thuilleadh, féadfaidh tú scor den Suíomh Gréasáin a úsáid a chuirfidh deireadh le, seachas aon orduithe gan íoc a chuir tú tríd an Suíomh Gréasáin, comhaontú idir tú féin agus Folláin maidir leis na Téarmaí Seirbhíse seo.
 16. INSCOITEACHT: 
  1. Scoilteadh Téarmaí: Má chinneann aon údarás inniúil aon cheann de na Téarmaí Seirbhíse a bheith neamhbhailí, neamhdhleathach nó neamh-infheidhmithe go pointe ar bith, déanfar an téarma, an coinníoll nó an fhoráil sin a scaradh ó na téarmaí, coinníollacha agus forálacha eile a leanfaidh de bheith bailí a mhéid a cheadaítear leis an dlí.
 17. COMHAONTÚ IOMLÁN: 
  1. Léiríonn na Téarmaí Seirbhíse seo mar aon leis an mBeartas Príobháideachais an comhaontú iomlán idir tú féin agus Folláin agus mar a bhaineann sé le d’úsáid den Suíomh Gréasáin.  
 18. DLÍ AGUS DLÍNSE: 
  1. Dlí Rialaithe: Rialaítear na Téarmaí Seirbhíse seo le dlí na hÉireann. Beidh aon díospóid a eascróidh as, nó a bhaineann le, aon téarma de na Téarmaí Seirbhíse seo faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.
 19. TEANGA:
  1. Teanga: Déanfar aon díospóid a eascróidh as aon téarma de na Téarmaí Seirbhíse seo, nó a bhaineann leis, a réiteach nó a chinneadh bunaithe ar an leagan Béarla amháin. Scríobhadh na téarmaí seo i mBéarla ar dtús. Sa chás go n-aistrítear na téarmaí seo go teanga ar bith eile, is chun críocha athbhreithnithe amháin a dhéanfar an t-aistriúchán agus ní bheidh aon éifeacht dlí leis.
Déan teagmháil

Déan teagmháil linn

Má tá aon cheist agat, aiseolas nó iarratais faoinár gcuid táirgí, ba bhreá linn scéala a fháil uait.

Déan teagmháil linn