Spúnóg sainiúil Folláin

16/10 cruach dhomheirgthe